Contact
Home
Scroll
Geen artikelen gevonden

BIM project in de kijker

Vandaag is BIM alomtegenwoordig in de bouwsector. Bij Willy Naessens, wordt een BIM aanpak reeds 15 jaar nagestreefd: een doorgedreven model wordt voor elk project opgesteld en uitvoerig in overlopen en gevisualiseerd. BIM is geen modewoord, maar  een filosofie die bij Willy Naessens in praktijk steeds wordt omgezet. Voordelen? Heel wat, we nemen je even mee…

Wat is BIM?

Voor BIM (Building Information Model) bestaat geen eenduidige definitie: het gaat om een digitaal model, waarbij de geometrie van het project in 3D en informatie aan elkaar gekoppeld worden. Zo is het opgebouwd uit verschillende objecten, zoals betonnen kolommen, vloerelementen, dakelementen,… met bijbehorende informatie zoals hun technische eigenschappen en relaties met andere objecten.

Waarom BIMMEN we bij Willy Naessens: voordelen voor de klant.

Overkoepelend wordt BIM gebruikt om een uitwisseling van gegevens tussen verschillende partijen in het bouwproces te laten stroomlijnen. Er wordt een “protocol” opgesteld, hoe de verschillende informatiestromen dienen te verlopen. In de verschillende bouwfases keert:

 • BIM als voorbereidingstool: in de eerste fase wordt BIM meestal gebruikt om een gebouw in 3D te modelleren.
  Voordeel: Hierdoor krijgen we een heel duidelijk en overzichtelijk model, zodoende dat de klant een heel goed beeld krijgt hoe zijn project wordt opgebouwd. 
 • BIM als digitaal bouwmodel: eens het algemeen model is opgesteld wordt elk element als afzonderlijke bouwsteen tot in detail begroot. Willy Naessens kan een LOD (Level of Development van LOD 400 aanbieden voor de betonstructuren).
  Voordeel: details en aansluitingen worden reeds in een vroege fase bekeken en besproken.
 • BIM als uitwisselingstool: verschillende modellen kunnen tussen alle stakeholders worden uitgewisseld en telkens up to date gebracht.
  Voordeel: live uitwisseling en up to date plannen.

 • BIM als tool om fouten op te sporen: er kan een opsporing tussen de verschillende modellen worden uitgevoerd. Dit heet een Clash-detectie.
  Voordeel: interactie tussen verschillende loten (ruwbouw, technieken, omgevingswerken,..) kunnen worden bepaald.
 • BIM als planningstool: via BIM kunnen bepaalde fases worden gevisualiseerd en op een inzichtelijke manier geordend worden.
  Voordeel: Montage kan op de werf eenvoudiger verlopen gezien het model gekend is.

 • BIM als kwaliteitscontrole: tracering van bouwmaterialen zorgt voor een inzicht naar het volledige kwaliteitsproces. De verticale integratie zorgt voor een doorgedreven kwaliteitsmerk.
  Voordeel: de klant is verzekerd van een kwalitatief gebouw.

BIM kunnen we dus gebruiken om het volledige proces in goede banen te leiden: anticiperen en opsporen van problemen. Het is dus een krachtige tool, die voor de klant heel wat voordelen oplevert!

Ontvang onze nieuwsbrief

Hou je vinger aan de pols van de Willy Naessens Group. Op een dag lees je iets dat jou vooruit kan helpen.