Contact
Home
Scroll
Geen artikelen gevonden

Bouwen voor de foodsector

De foodsector moet voldoen aan tal van voorschriften, ook wat hun gebouwen aangaat. De Willy Naessens Group telt enkele voedingsbedrijven in zijn rangen. Wij halen aldus de mosterd uit onze eigen productie en distributiebedrijven om een zo optimaal mogelijk gebouw in de voedingssector voor jou te ontwerpen.

Onze werkwijze voor voedselbedrijven

Voedingsbedrijven en hun bijhorende gebouwen kennen specifieke noden die eigen zijn aan de voedingssector. Vooral de voedselvoorschriften spelen een belangrijke rol. Zo zal men niet zomaar iedere verpakkingssoort mogen gebruiken en zijn haarnetjes gemeengoed. Dergelijke bijzondere eisen zorgen er eveneens voor dat ook hun infrastructuur aangepast dient te zijn. De drie basis ingrediënten blijken daarbij nog steeds polyvalentie, voedselveiligheid en duurzaamheid te zijn. Waar houden wij rekening mee bij het bouwen van ideale gebouwen voor de foodsector.

1. Polyvalentie van de binnenbouw

Ook in de voedingsindustrie staat polyvalentie centraal. Op het niveau van de ruwbouw zullen er dan ook geen significante verschillen merkbaar zijn. Vooral de binnenafwerking zal dan weer aan een groter aantal vereisten moeten voldoen. Vaak zal men werken met geïsoleerde panelen om zo cleanrooms op te richten.

2. Voedselveilig bouwen

Food safety en hygiëne zonering zijn in de voedingsindustrie heel belangrijk. Hier kiest men niet alleen voor de juiste bouwmethode maar ook voor de veiligste materialen. De onderverdeling van de productieomgeving in verschillende hygiëne zones staat logischerwijs cruciaal. Bovendien houdt men hierbij rekening met de (inter)nationale regelgeving op vlak van food safety en allergenenbeheer. De laatste jaren won ook food defense aan belang. Zo moeten gebouwen aangepast zijn om zich te wapenen tegen sabotage, infiltratie en daden van terrorisme.

Voedselveiligheid gaat duidelijk veel verder dan het gebruik van veilige materialen. Een bekend voorbeeld: het luchtdruksysteem. Deze wordt steeds gekozen in functie van de vereisten van de productieruimte. Bij de bepaling van een geschikt binnenklimaat vertrekt men van de voedselveiligheid maar heeft men eveneens aandacht voor aangename arbeidsomstandigheden. Tot slot zijn er veiligheidsmaatregelen voorzien om de vrije toegang tot de productieruimten te beperken, zonder aan de vereisten op vlak van brandveiligheid te toornen.

3. Optimalisatie en toekomstbestendig bouwen

Ieder industrieel voedselbedrijf heeft nood aan een aantal basisvoorzieningen. Toch moet bij de aanvangsfase reeds rekening gehouden worden met toekomstige trends en het uitbreidingspotentieel. Waar kunnen later extra machines komen en welke aanpassingen zullen noodzakelijk zijn?

Om op dergelijke vraagstukken te beantwoorden, moet de nodige flexibiliteit en duurzaamheid aan de dag worden gelegd. Zeker op de verpakkingsafdeling is dat het geval. Deze afdeling is immers het meest onderhevig aan nieuwe trends. Al van bij de eerste pennenstreek zal men rekening moeten houden met toekomstige wijzigingen in zowel het productieproces als in het logistieke proces. Bij Willy Naessens Industriebouw over deze vraagstukken en helpen we je graag verder met al je vragen.

Bouwplannen voor je bedrijf?

We helpen je graag verder met al jouw vragen. Contacteer ons vrijblijvend en samen bekijken we de mogelijkheden.