Contact
Home
Scroll
Geen artikelen gevonden

Bouwinformatie

Onze experten hebben door hun jarenlange ervaring hun kennis vergaard. Die delen ze graag met jou. Laat je bij staan over alle essentiële bouwaspecten. 
Graag meer info? Contacteer ons!

Jouw bouwvergunning

Een ruimtevraagstuk is niet evident op te lossen. Verschillende factoren beïnvloeden je uiteindelijke beslissing. Een eerste aanzet kan zijn om een pakket van eisen op te stellen waaraan jouw ruimte moet voldoen. In functie van dat pakket kan een kostprijs analyse gemaakt worden, zodat je verschillende opties kan bekijken. Indien je kiest voor aanbouw of nieuwbouw, is jouw project vergunningsplichtig en moet je een bouwvergunning indienen.

Als jouw project een stedenbouwkundige vergunning vereist, is ook de medewerking van een architect verplicht. Het college van burgemeester en schepenen neemt over de vergunningsaanvraag een beslissing binnen een vervaltermijn van:

  • vijfenzeventig dagen, indien het aangevraagde gelegen is in een ontvoogde gemeente, over de aanvraag geen openbaar onderzoek moet worden gevoerd, en de aanvraag niet is samengevoegd met een milieuvergunningsaanvraag.
  • honderdvijftig dagen, als het aangevraagde wegeniswerken omvat waarover de gemeenteraad beslissingsbevoegdheid heeft.
  • honderdvijftig dagen, in alle andere gevallen.

Energiezuinig en duurzaam bouwen

Duurzaam bouwen is bouwen voor de toekomst. Dat betekent nadenken over mogelijkheden die vandaag nog niet opgelegd of noodzakelijk zijn. Denk maar aan CO2-arm bouwen, BEN (vanaf 2021), … Onze doelstelling is om bij elk project de warmteverliezen te beperken door allerhande innovatieve technieken en methodes te hanteren.

Willy Naessens Industriebouw profileert zich als een milieubewuste bouwfirma door:

  • te werken met ruwbouwmaterialen;
  • het gebruik van afwerkingsmaterialen te beperken;
  • materialen te kiezen in functie van hun levensduur;
  • rekening te houden met milieuaspecten.

Bij elk project beperken we de warmteverliezen aan de hand van innovatieve technieken en methodes zoals:

  • winddicht bouwen: geen ongecontroleerde ventilatie;
  • een laag globaal isolatiepeil aanhouden;
  • de gevel optimaliseren in functie van daglicht en zomercomfort.

Brandveilig bouwen

Brandveiligheid is een belangrijk aspect van het bouwproces. Er komt heel wat kennis, energie en verantwoordelijkheid bij kijken. Wij maken je graag wegwijs in dit onderwerp. Bouwen in beton biedt veel voordelen inzake brandveiligheid. Een betonskelet heeft ook zonder dure en onderhoudsintensieve behandeling een brandweerstand van Rf 1h. Brandoverslag naar andere compartimenten of aanpalende gebouwen wordt eenvoudig vermeden. Een minimum aan technische ingrepen levert een brandweerstand van vier uur op. 

Afvoer van rook en warmte

Rook- en warmteafvoersystemen laten extreme hitte en toxische rookgassen via het dak ontsnappen en creëren rookvrije zones. Dat is vaak nodig om de evacuatie bij brand veilig en snel te laten verlopen, terwijl de constructie beschermd blijft doordat de temperatuur beperkt wordt.

Indien een RWA-systeem van toepassing is, kunnen we waar nodig uitsparingen voorzien in de geprefabriceerde dakelementen (TT-elementen) voor de rookluiken, zonder de globale stabiliteit in het gedrang te brengen. Betonnen spanten hebben als bijkomend nut dat ze dienen als rookschermen. In de meeste gevallen kan een duur, extern rookscherm dus vermeden worden

De EPB-plicht: geen zorg voor jou

Willy Naessens Industriebouw volgt de alsmaar strenger wordende EPB-eisen op de voet. We passen onze systemen jaarlijks aan, zodat je als bouwheer op beide oren kan slapen. Onze geprefabriceerde geïsoleerde wandelementen bereiken zonder problemen een U-waarde van 0,223 W/m² x K en zitten hiermee ruim onder de norm. Met een dikker isolatiepakket halen ze nog lagere U-waarden. Isolerende voegen tussen de panelen vermijden lokale koudebruggen en verzekeren de luchtdichtheid. Het isolatiepakket loopt door op de hoeken van het gebouw. Daken in onze prefab-bouwsystemen halen moeiteloos een U-waarde van 0,240 W/m² x K. 

Bouwplannen?

We helpen je graag verder met al jouw vragen. Contacteer ons vrijblijvend en samen bekijken we de mogelijkheden.