Contact
Home
Scroll
Geen artikelen gevonden

Prefabbouw: onze bouwwijze

Hoe zit ons prefabbouw en betonbouw nu juist in elkaar? We delen graag alle technische eigenschappen van onze specifieke prefabbouw en maken je kort wegwijs in het verhaal van prefabbouw & betonbouw.

Graag meer info? Contacteer ons!

Prefabbouw & betonbouw in een notendop

Willy Naessens Industriebouw biedt een geoptimaliseerd gamma aan bouwonderdelen - en technieken aan voor uw prefab- en betonbouw. Alle structuurelementen voor je project worden in eigen beheer geproduceerd. Die verticale integratie zorgt voor snelheid van uitvoering en stiptheid.

Lees alles over onze verticale integratie

Buitenschrijnwerk: een cruciale factor in betonbouw

Ook in deze aluminiumschrijnwerkafdeling van de Willy Naessens Group is kwaliteit van fundamenteel belang. We investeerden in de meest moderne computergestuurde machines: ramen, deuren en vliesgevels behoren tot het ruime aanbod.

De productie en plaatsing worden gerealiseerd volgens de huidige normeringen en wetgeving inzake energie, milieu en veiligheid. Zowel de vakkundige montage als de dienst na verkoop verzorgen onze ervaren medewerkers.

Omgevingsaanleg

Naast de werken om een gebouw wind- en waterdicht te maken, kan ook de omgevingsaanleg geïntegreerd worden in de totale aanneming. Met onze eigen expertise, zet Willy Naessens Infra zich in om ook in omgevingsaanleg topkwaliteit af te leveren. De interne studie van de omgevingsaanleg gebeurt telkens zeer accuraat.

De norm met betrekking tot verhardingen, onderfundering, etc. volgen we strikt op. Bij Willy Naessens Industriebouw bekijken wij alles op lange termijn. Zo heeft een asfaltverharding een zwaardere en kwalitatievere onderfundering nodig dan een betonverharding. Deze puinkoffer dient om verzakkingen na langdurig gebruik te beperken. Waar mogelijk zullen wij door onze ervaring de hoeveelheden en het materiaal optimaliseren om tot een duurzame oplossing te komen.

Bij Willy Naessens Industriebouw beschikken we over de juiste expertise om de veelal complexe grond-, riolerings- en omgevingswerken uit te voeren.

Technieken en afwerking voor prefabbouw

Daarnaast kan je de volledige coördinatie van jouw sleutel-op-de-deurproject door ons laten uitvoeren. Zo blijf je gespaard van tijdrovende nevenactiviteiten om de aanneming tot een goed eind te brengen. In samenspraak met de architect en onze partners integreren we de technieken en afwerking als maatwerk in het project.

Wij dimensioneren de ruwbouw zodat:

 • bij een minimum aan oppervlakte, we de meeste rekken kunnen plaatsen;
 • allerhande leidingen berekend zijn om de kortste weg af te leggen en het drukverlies te beperken;
 • we door de juiste afwerking te hanteren de weerkaatsing in studieruimtes beperken;
 • een mezzanine geschikt is voor opslag van zware goederen;
 • bureaus zonder extra kosten kunnen wijzigen van ruimte-indeling.


Turn-key projecten zijn vaak omvangrijk. Via een eigen afdeling technieken, worden deze nauwgezet opgevolgd, waardoor hiaten en leemtes tot een minimum gereduceerd worden.

De funderingen: betonbouw op zijn best

Zoolfunderingen bieden een efficiënte oplossing wanneer de draagkrachtige laag van de grond zich op geringe diepte bevindt. De kolommen worden in bakken geplaatst of op de fundering geïnjecteerd. Onder de zolen wordt een zand- of zuiverheidsbetonlaag voorzien. Indien er paalfunderingen voorzien zijn, plaatsen we de zolen op grindkernen of valse putten. We kunnen de structuur funderen op palen wanneer de draagkrachtige grond zich op grotere diepte bevindt, wanneer de lasten heel groot worden of waar men de zettingen sterk moet beperken.

Betonkolommen

De betonstructuur bestaat uit kolommen en voorgespannen of gewapend betonnen liggers. Door de hoge flexibiliteit van een betonskelet kan het gebouw talrijke vormen aannemen. Ook een hybridestructuur met stalen profielen is mogelijk. Belastingen worden via de ligger herleid naar een verticale belasting die op hun beurt worden overgedragen naar de fundering. Kolommen hebben de hoogte van één bouwlaag of lopen door over meerdere verdiepingen. In het laatste geval worden de kolommen voorzien van draagstenen. De afmetingen van de kolommen kunnen in samenspraak met het studiebureau worden bepaald. De wijze waarop een algemene stabiliteit van het gebouw wordt opgevat, bepaalt in grote mate de secties van de kolommen. 

Geen beperkingen dankzij prefab betonkolommen
De kolommen kunnen bij aanvang voorzien worden van hulpstukken zoals:

 • stalen T- of L-opstanden om bovendakse gevelpanelen aan te bevestigen;
 • stalen profielen verticaal ingestort ter bevestiging van de binnendozen van metalen gevelbekleding;
 • ankerrails ter bevestiging van gevelpanelen;
 • injectiekokers waarin de wachtstaven van de funderingen worden ingeklemd;
 • wachtstaven of schroefhulzen op de kolomkop om de verbinding van de balken te verwezenlijken;
 • regenwaterafvoerbuizen die volledig in de kolom ingestort zijn. Efficiënt naar onderhoud en duurzaamheid toe.

Betonnen liggers

Betonnen liggers komen voor in twee types: voorgespannen liggers en balken in gewapend beton.

Balken in gewapend beton worden aangewend als verdiepingsliggers, funderingsbalken of dakliggers. Hun doorsnede is rechthoekig en meestal worden de balken isostatisch opgelegd. Om de balken in een tweede fase op te storten, worden ze voorzien van wachtstaven.

IV-liggers (voorgespannen liggers) worden gebruikt als dakliggers, waarbij de helling zorgt voor de afwatering. De veranderlijke hoogte laat een belangrijke materiaalbesparing toe. Deze balken bieden de meest economische oplossing om industriële gebouwen te overspannen. Verder zijn er nog BX-liggers – eveneens voorgespannen – die een oplossing bieden wanneer gewapende betonnen balken niet voldoen voor een bepaalde belasting. Betonnen dakgordingen worden meestal toegepast wanneer de portiekafstanden vrij groot zijn en er secundaire liggers nodig zijn om het dakplaatmateriaal te ondersteunen.

Welfsels in voorgespannen beton (WX)

WX-welfsels zijn geprefabriceerde vloerelementen. We gebruiken deze in toepassingen waar grote overspanningen, zware belastingen en/of kleine constructiehoogtes gevraagd worden.

De welfsels worden uitgevoerd in voorgespannen beton en vervaardigd in een afgesloten productieruimte. De onderzijde is glad doordat ze gestort worden op verwarmde bekistingen.

Na de montage vullen we de voegen tussen de elementen met een specie. Indien nodig worden de gewelven voorzien van een druklaag. De zijkanten van de welfsels zijn geprofileerd om de hechting met de stortlaag te bevorderen.

Geprefabriceerde industriële wandelementen

De geprefabriceerde wanden in beton zijn een efficiënte oplossing voor alle gevels en binnenmuren. Hierbij worden deze wandelementen geplaatst tegen de structuren. Door de grote diversiteit in kleuren en afmetingen, kunnen we op maat van elk project deze wanden integreren. Onze volle en geïsoleerde wandelementen laten toe een eigentijdse architectuur te combineren met grote functionaliteit en technische efficiëntie.

Volle wandelementen
We onderscheiden volle wandelementen (minstens 14 cm dik) van geïsoleerde wandelementen in beton. Volle wandelementen worden onder andere toegepast als plinten, keermuren, binnenmuren en brandmuren. Deze laatste is een bijzondere toepassing: door hun groot formaat laten deze elementen een zeer snelle montage toe, met een minimum aan voegen. Lengtes tot 12 m zijn perfect mogelijk en een brandweerstand van twee uur wordt standaard bereikt. De wanden hangen we op aan de kolommen, ofwel schuiven we ze tussen de kolommen in sleuven. 

Geïsoleerde wandelementen 
Geïsoleerde wandelementen zijn als volgt samengesteld:
 • buitenlaag in gewapend beton gestort op een metalen bekisting,
 • isolatiekern (PS, PU, PIR, RESOL),
 • binnenlaag in gewapend beton (wordt manueel afgestreken).

Vervolgens verbinden we binnen- en buitenblad met elkaar door een verankeringssysteem in RVS waarbij de isolatie over de totale oppervlakte doorloopt. De buitenzijde van de panelen werken we af met siergranulaten (silex- en silexbetonwanden). De sierlaag wordt na het storten getrild. Na het ontkisten wassen we de granulaten onder hoge druk met water uit zodat de granulaten in reliëf zichtbaar komen te liggen.

Dakelementen (TT) in voorgespannen beton

TT dakelementen hebben tal van voordelen. Ze zijn snel en makkelijk te plaatsen en zorgen voor een aangenaam binnenklimaat. Deze dakelementen beperken ook het weergalmen van geluid. De TT-dakelementen in voorgespannen beton worden gevormd door 3 ribben met een tussenafstand van 800 mm as op as en zijn met elkaar verbonden door een druktafel van 35 mm. De modulaire breedte van de elementen is 2400 mm. De lengte van de elementen is variabel tot 12,60 m en de totale hoogte is 330 mm. De onderkant van de elementen is volkomen glad door een metalen bekisting. Het aantal luchtblaasjes en andere onvolkomenheden worden tot een minimum beperkt door ontkistingsmiddelen. Bevestiging van onder andere valse plafonds, sprinklers, … met geboorde ankers is enkel mogelijk ter hoogte van de ribben om de 800 mm. De betonkwaliteit is C50/60, de voorspanstrengen hebben een karakteristieke treksterkte van 1860N/mm².

De voordelen van TT dakelementen 
Enkele voordelen van het gebruik van TT-elementen:
 • Een snelle en gemakkelijke plaatsing. De elementen zijn relatief licht en eenvoudig handelbaar. Ze overdekken op een snelle manier grote oppervlakken.
 • Er kan op een efficiënte en goedkope manier een standaard koepelopening of lichtstraat voorzien worden. De opstanden steunen dan op de ribben.
 • De thermische traagheid van beton zorgt voor een aangenaam binnenklimaat en heeft een gunstige invloed op het thermisch comfort.
 • TT-elementen beperken het weergalmen van geluid. Ze duiden op uitmuntende akoestische eigenschappen.
 • Het plaatsen van een groen dak en/of zonnepanelen wordt eenvoudiger dankzij het gebruik van TT-elementen.

Technische brochure

Graag meer informatie? Download hier onze technische brochure.