Contact
Home
Scroll
Geen artikelen gevonden

Brandveilig bouwen met beton

Brandveiligheid in kantoorbouw, industriebouw en utiliteitsbouw is alom tegenwoordig vandaag. Steeds meer wordt het belang van een brandveilige constructie naar voren geschoven door overheden, verzekeringsmaatschappijen en bouwheren. Het besef dat wonen, werken en leven dient te gebeuren in veilige omstandigheden primeert hierbij. 

Bij Willy Naessens Industriebouw wordt in een vroege fase in elk project een analyse gemaakt van de brandveiligheid van een constructie.  Een belangrijk aspect hierbij is het voorkomen dat een gebouw bezwijkt. De stabiliteit van de constructie moet voldoende lang gegarandeerd zijn om evacuatie en interventie door de brandweer mogelijk te maken: dit heet brandweerstand (aangegeven door letter R) van een constructie. Beton wordt gekenmerkt door zijn hoge brandweerstand en is hét materiaal is bij uitstek voor brandveilige constructies. Standaard heeft een betonconstructie een structurele brandweerstand van 1 uur (R60).  Heel makkelijk kan deze brandweerstand uitgebreid worden tot 2 uur (R120) of 4 uur (R240). Om deze reden worden brandveilige constructies veelal ontwerpen in beton.

Bovendien moet brandoverslag naar omliggende gebouwen en tussen diverse compartimenten vermeden worden. Compartimentering van ruimtes zorgt ervoor dat een uitbreiding van een vuurzee vertraagt.  Dit wordt uitgevoerd door een scheiding te creëren die zowel vlamdicht is (dit wordt aangegeven door E) en ook thermisch geïsoleerd is (dit wordt aangegeven door de letter I). Een brandscheiding kan een wandelement zijn of een vloerelement zijn en kan een brandweestand hebben van 1 uur (EI60), 2 uur (EI120) of zelfs 4 uur (EI240). Ook hier is beton opnieuw het aangewezen element: scheidingswanden in beton halen makkelijk deze brandweerstanden en ook vloerelementen zoals betonnen welfsels voldoen hieraan. Bovendien waarborgen prefab trapkokers in beton veilige, eenvoudige en economische vluchtwegen.

Betonconstructies hebben niet alleen een hoge brandweerstand maar ook een groot incasseringsvermogen. Dankzij hun robuustheid kunnen ze een impact verdragen. Daarnaast heeft een gebouw in beton ook een hoge thermische inertie.

Bouwen in beton biedt dus een brandveilige, economische en duurzame oplossing!

Ontvang onze nieuwsbrief

Hou je vinger aan de pols van de Willy Naessens Group. Op een dag lees je iets dat jou vooruit kan helpen.