Contact
Home
Scroll
Geen artikelen gevonden

Een parkeergarage laten bouwen?

Flexibele parkeerfaciliteiten met een maximale benutting van de beschikbare ruimte, dat is de insteek wanneer Willy Naessens Industriebouw een parkeergarage ontwerpt en bouwt. Zoals steeds vormen jouw wensen ons uitgangspunt en streefdoel voor jouw parkeergarage op maat.

Capaciteit en rentabiliteit voor jouw parkeergarage

Behoefte aan meer parkeerplaatsen? Bij Willy Naessens Industriebouw ontwikkelen en bouwen we functionele parkeergarages op maat, zowel onder als boven de grond. Door te werken met verschillende bouwsystemen kunnen wij inspelen op iedere gewenste oplossing in beton, staal of een combinatie hiervan.

De uitdaging is om zo kostenefficiënt te bouwen in relatie tot een hoogwaardige kwaliteit en optimale functionaliteit voor je parkeergarage. Door alle opties samen met jou in kaart te brengen kan je weloverwogen keuzes maken op het gebied van vormgeving, efficiëntie, materialen, logistiek, … voor jouw nieuwe parkeergarage op maat.

 

 

 

 

 

 

4 trends in de ontwikkeling van parkeergarages

Bereikbaarheid, flexibele inzetbaarheid, autoluwe zones en duurzaamheid. Een aantal thema’s uit de mobiliteitswereld die we de laatste tijd vaak tegenkomen. Deze trends en ontwikkelingen vormen de basis bij de ontwikkeling van de unieke en toekomstbestendige parkeeroplossingen van Willy Naessens Industriebouw.

1.Modulaire parkeergarages

Flexibiliteit is een heel belangrijk aspect. Wij bouwen snel en kunnen bij afname van de parkeerbehoefte of bij toename makkelijk aanpassingen doen. 

2.Multifunctioneel gebruik

Steeds vaker bestaat een parkeervraagstuk niet alleen uit de ontwikkeling en bouw van een parkeergarage. Een parkeergarage dient de dag van vandaag als multifunctionele unit, voorbereid voor andere doeleinden in de toekomst. Op deze manier wordt de beschikbare ruimte efficiënt gebruikt en ontstaat een toekomstbestendig gebouw.

 3.Duurzaam, energieneutraal en circulair

Duurzaamheid is niet alleen verantwoord omgaan met energie. Het heeft veel meer aspecten zoals materiaalgebruik, logistiek, onderhoud en vervanging. Maar ook toekomstbestendigheid is belangrijk. Wat is de functie van een parkeergebouw in de toekomst? We komen dan snel op een nieuwe trend: circulariteit, wat uitgaat van het maximale hergebruik van grondstoffen. Verantwoord omgaan met het milieu is één van de belangrijkste onderwerpen bij het ontwerpen, uitwerken en bouwen van onze parkeergarages. De reductie van de CO2-emissie en bewust omgaan met energie en natuurlijke hulpbronnen zijn voor ons belangrijke aandachtspunten. Om invulling te geven aan onze duurzaamheidsfilosofie zetten wij bij ieder project maximaal in op duurzaamheid.

4. Mobiliteitshubs

Door parkeren te clusteren in bovengrondse parkeergarages en mobiliteitshubs is het mogelijk om autoluwe of autovrije zones te creëren in steden. Deze trend zien wij steeds vaker in het ontwikkeltraject van binnenstedelijke parkeergarages.

Bouwplannen voor een nieuwe parkeergarage?

We helpen je graag verder met al jouw vragen. Contacteer ons vrijblijvend en samen bekijken we de mogelijkheden.